Rosa de Sar - Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše

(2007)

Žánr : fantasy

Tato kniha je jednou z mnoha, které v současné době na stejné téma vznikají. Nejslavnější z těchto knih, které přinášejí „překvapivé informace“ tak, že nám podávají autorovy fantazie stylem, jako by to byla historická fakta, je Šifra mistra Leonarda. Jenže tentokrát autor, v tomto případě autorka, téma pojednává nejen z pohledu módního gnosticismu, ale i feminismu. Je zde i jistá podobnost s mormonismem, ale to asi nechtěně, neboť ten má jisté shodné rysy s gnosticismem.
Gnostické pohledy na Ježíše a jeho učedníky jsou známy už skoro dva tisíce let. Ale zde autorka vše převádí do feminismu, takže se logicky soustředí hlavně na Marii Magdalénu, jíž dává takový význam, že vedle něj bledne i samotný Ježíš. Obdobně velký význam dává i jiným ženám, které se v blízkosti Ježíše vyskytovaly, a to nejčastěji tak, aby všichni jeho mužští následovníci vypadali jako směšní trubci. Pouze Jana (později zvaného Evangelista) nechce zesměšňovat, tak mu „pomůže“ tím, že ho taky považuje za ženu. Ježíš pak samozřejmě svá největší moudra sděluje těmto ženám. Někdy jde její feminismus do humorných krajností, jako když Údolí králů v Egyptě překřtila na „Údolí královen“. Ještě štěstí, že netvrdí jako mormoni, že Egypt je pojmenován podle ženy jménem Egypta…
Dále společně s gnostiky a mormony tvrdí několik věcí. 1. Lidé mají v sobě kus božskosti, ale musí ji rozvinout. 2. Svět vznikl už před zprávou v knize Genesis. 3. Bůh nestvořil, ale uspořádal tento svět z již existujících prvků. 4. Tento bůh není jediným Bohem, ale jedním z mnoha. 5. Máme si vážit Adama a Evy za to, co udělali v Edenu, protože je to pro dobro lidstva. 6. Tvrdí, že je v nebi i Nebeská Matka, či jinak nazývaná ženská polovina božstva. 7. Křest ohněm znamená prozření z nevědomosti apod.
V knize se vyskytují i faktické chyby. U některých však není poznat, jestli je napsala sama autorka nebo k nim došlo až v další fázi vzniku knihy. O Kumránu, kde se našly svitky zvané někdy i „Svitky od Mrtvého moře“, tvrdí, že se nachází u Genezaretského jezera. U fotografie ruin antického města Phaselis, které se nachází v jižním Turecku, se v popisku píše, že je vidět „na pozadí Olymp“, jenž se však nachází o několik stovek kilometrů dále přes moře. Velice svérázně vysvětluje pro své účely Korán. Tvrdí, že se skládá z prózy zvané súra. Majestátní plurál, neboli mykání, u Boha chápe jako potvrzení polyteismu v Koránu. Píše, že Korán vyčítá židům, že „z Ježíše udělali Boha“, přitom by se jim spíše mohl vyčítat opak. A nakonec tvrdí, že Ježíšova matka Marie je v Koránu zvána „sestra Aronova“, protože prý byla z kněžského rodu, přitom se tak nazývá kvůli tomu, že ji Mohamed nechtěně ztotožnil s Marií, sestrou Mojžíšovou (a tedy i Aronovou), v novějších překladech zvanou Miriam.
Přes výše zmíněné nedostatky je však kniha opravdu hodně čtivá. Zvláště v cestopisných částech se čtenář nestačí divit, jaké závěry o vzniku vesmíru a smyslu existence lze vyvodit z několika rozházených šutrů na ruinách antických měst. Navíc autorku při jejím pátrání podporovala sama Moudrost (Sofie) tím, že se jí několikrát zjevila v podobě jiných lidí, třeba jako majitelka vinotéky v jednom francouzském městečku na středomořském pobřeží…


Článek napsal Cyril Stárek || Říjen 2010


Knižní recenze publikovaná na Čtenáři - www.ctenar.net - dne 27.10.2010, autor : Cyril Stárek

Článek ohodnocen 4 čtenáři : Článek má 1224 čtenářů.  Ohodnoťte ho také :  1 2 3 4 5     


diskuze - okomentujte tento článek, či tuto knihu

Napsat příspěvek ...

09.02. 2013  00:30

Paní Roso, omlouvám se a uznávám, že Olympů je na dnešním území Řecka, Turecka a Kypru vícero. Ale ten Kumrán snad uznáte, že je u Mrtvého moře a ne u Genezaretského jezera...

27.05. 2011  13:58

Autorka dovede vykládat o obrech v pyramidách, které tam "cítí", pyramidě, kterou už brzy objeví u Znojma, a že ji odposlouchávají, protože její nápady se nemusí někomu hodit. Nejsem psychiatr, ale nějakou diagnózu by to dalo. Jako předchozí pisatel, svého času si naštěstí vážím, nesmysly číst nebudu.

02.12. 2010  21:45

Dobrý večer, vaší recenzi schází potřebná znalost tématu a vhled (např. mrkněte do mapy - turecký Olymp opravdu existuje nedaleko antického města Phaselis), neschází mystífikace a humor. Zdraví autorka knihy

28.10. 2010  19:17

Pane Stárku, díky. Vaše recenze mě velice pobavila. Ale uvedenou knihu číst nebudu, přestože je podle vás hodně čtivá. Vše podstatné jsem se dozvěděla od vás a nezbývá mi už v životě tolik času, abych si ho musela krátit čtením nesmyslů.

přihlásit se statistika odběr novinek filozofie webu